معرفی نصاب کاغذ دیواری

در این قسمت هدف معرفی همکارانی میباشد که در زمینه نصب کاغذ دیواری در شهر های مختلف فعالیت دارند.

شاید به واسطه این واحد بتوانیم باعث ایجاد اشتغال بهتر برای نصابان کاغذ دیواری و ایجاد مسیری ساده برای دسترسی مصرف کنندگان کاغذ دیواری به این عزیزان شویم.

!!توجه — توجه!!

نکته قابل توجه در این قسمت این است که رتبه بندی عزیزانی که به عنوان نصاب در این فروشگاه معرفی میشوند بر اساس تصاویری است که این عزیزان از پروژه های اجراییشان برایمان ارسال مینمایند.
و این وب فروشگاه الزاما با این عزیزان ارتباط مستقیم ندارد.

از آنجا که هزینه نصب کاغذ دیواری در شهر های مختلف متفات میباشد و قبل از نصب کاغذ دیواری احتمالا نیاز به زیر سازی و … میباشد

مشتریان باید قبل از هماهنگ کردن زمان نصب نسبت به هزینه اجرا با نصاب کاغذ دیواری به توافق برسند.

هیچ محصولی یافت نشد.