کاغذ دیواری

کاغذ دیواری یا والپیپر (به انگلیسی: Wallpaper)

پوشش تزیینی است که برای پوشش دادن سطوح دیوارهای داخلی در ادارات

خانه‌ها و دیگر ساختمان‌ها استفاده می‌شود؛

کاغذ دیواری یکی از جنبه‌های طراحی داخلی به ‌شمار می‌آید.

این نوع پوشش بیشتر به صورت رول فروخته می‌شود و با چسباندن روی دیوار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کاغذ دیواری‌ها می‌توانند ساده (به صورت نقاشی) یا به صورت بافته‌شده (مانند آنگلیپتا) یا با الگوهای گرافیکی ساخته شده‌ باشند.

 • حراج!

  کاغذ دیواری چنل کد ۵۳۴۶

  5%200,000 تومان 190,000 تومان
  loader
 • حراج!

  کاغذ دیواری جنیوس کد ۵۱۹۱

  8%120,000 تومان 110,000 تومان
  loader
 • حراج!

  کاغذ دیواری جنیوس کد ۵۱۶۸

  8%120,000 تومان 110,000 تومان
  loader
 • حراج!

  کاغذدیواری آرتمن کد ۲۲۳۳

  5%190,000 تومان 180,000 تومان
  loader
 • حراج!

  کاغذدیواری آرتور کد ۱۱۱۳۲

  3%180,000 تومان 175,000 تومان
  loader
 • کاغذ دیواری نایک کد 1608

  کاغذدیواری نایک کد ۱۶۰۸

  180,000 تومان
  loader
 • کاغذ دیواری آرمانی کد A160

  175,000 تومان
  loader
 • کاغذ دیواری آلبوم نایک

  کاغذ دیواری نایک کد ۱۶۱۹

  180,000 تومان
  loader
 • حراج!

  کاغذ دیواری چنل کد ۵۳۲۴

  5%200,000 تومان 190,000 تومان
  loader
 • حراج!

  کاغذدیواری آرتمن کد ۲۲۳۴

  5%190,000 تومان 180,000 تومان
  loader
 • کاغذ دیواری بتا کد ۱۱۵۶

  180,000 تومان
  loader
 • حراج!

  کاغذدیواری آرتمن کد ۲۲۱۷

  5%190,000 تومان 180,000 تومان
  loader
 • حراج!

  کاغذدیواری آرتمن کد ۲۲۱۶

  5%190,000 تومان 180,000 تومان
  loader
 • حراج!

  کاغذ دیواری جنیوس کد ۳۱۴۵

  8%120,000 تومان 110,000 تومان
  loader
 • حراج!

  کاغذ دیواری جنیوس کد ۵۱۵۶

  8%120,000 تومان 110,000 تومان
  loader
 • کاغذ دیواری آلبوم نایک

  کاغذ دیواری نایک کد ۱۶۲۱

  180,000 تومان
  loader
 • کاغذ دیواری آلبوم نایک

  کاغذ دیواری نایک کد ۱۶۲۰

  180,000 تومان
  loader
 • کاغذ دیواری پوما کد ۱۳۵۳

  180,000 تومان
  loader
 • حراج!

  کاغدیواری آرتمن کد ۲۲۵۰

  5%190,000 تومان 180,000 تومان
  loader
 • کاغذ دیواری نایک کد 1636

  کاغذ دیواری نایک کد ۱۶۳۶

  180,000 تومان
  loader
 • کاغذ دیواری ایگل کد۴۲۱۸۱

  180,000 تومان
  loader
 • کاغذ دیواری نایک کد ۱۶۴۲

  180,000 تومان
  loader
 • کاغذدیواری پوما کد ۱۳۰۳

  180,000 تومان
  loader
 • حراج!

  کاغذدیواری آرتمن کد ۲۲۶۷

  3.00
  5%190,000 تومان 180,000 تومان
  loader
 • حراج!

  کاغذدیواری آرتمن کد ۲۲۴۷

  5%190,000 تومان 180,000 تومان
  loader
 • کاغذدیواری آرمانی کد A134

  175,000 تومان
  loader
 • کاغذدیواری آرمانی کد A110

  175,000 تومان
  loader
 • کاغذ دیواری بتا کد ۱۱۹۳

  180,000 تومان
  loader
 • کاغذ دیواری نایک کد ۱۶۳۷

  180,000 تومان
  loader
 • حراج!

  حراج کاغذدیواری کد ۶۳۰

  67%210,000 تومان 70,000 تومان
  loader
 • حراج!

  کاغذ دیواری چنل کد ۵۳۵۶

  5%200,000 تومان 190,000 تومان
  loader
 • حراج!

  کاغذ دیواری چنل کد ۵۳۵۵

  5%200,000 تومان 190,000 تومان
  loader
 • حراج!

  کاغذ دیواری چنل کد ۵۳۵۴

  5%200,000 تومان 190,000 تومان
  loader
 • حراج!

  کاغذ دیواری چنل کد ۵۳۵۳

  5%200,000 تومان 190,000 تومان
  loader
 • حراج!

  کاغذ دیواری چنل کد ۵۳۵۲

  5%200,000 تومان 190,000 تومان
  loader
 • حراج!

  کاغذ دیواری چنل کد ۵۳۵۱

  5%200,000 تومان 190,000 تومان
  loader
 • حراج!

  کاغذ دیواری چنل کد ۵۳۵۰

  5%200,000 تومان 190,000 تومان
  loader
 • حراج!

  کاغذ دیواری چنل کد ۵۳۴۹

  5%200,000 تومان 190,000 تومان
  loader
 • حراج!

  کاغذ دیواری چنل کد ۵۳۴۸

  5%200,000 تومان 190,000 تومان
  loader
 • حراج!

  کاغذ دیواری چنل کد ۵۳۴۷

  5%200,000 تومان 190,000 تومان
  loader