حراج کاغذ دیواری

فروشگاه کاغذ دیواری تاپ دکور در این واحد اقدام به حراج کاغذ دیواری های قابل شستشو با قیمت های باورنکردنی کرده است

در این بخش حراج کاغذ دیواری انجام میشود.

توجه توجه!!!

مرجوعی کاغذ های این بخش فقط در صورت خراب بودن قابل قبول میباشد.