تکین دکور

شرکت کاغذ دیواری تکین واردات خود را از سال 1396 به طور حرفه ای آغاز کرد.

نمونه کارهای وارد شده توسط این شرکت نشان از شناخت کافی این تیم از نیاز بازار را دارد.